1. Algemeen


1.1 Algemene informatie
De handleiding bevat belangrijke informatie om
op een veilige en deskundige manier met het
toestel om te gaan. Neem die informatie steeds
in acht om:
• gevaarlijke situaties te voorkomen
• reparatiekosten en periodes van niet-gebruik
te vermijden
• betrouwbaarheid en levensduur van het toestel
te verhogen
De handleiding dient steeds bij het toestel te worden
bewaard. Alle personen die het toestel bedienen,
moeten de handleiding lezen en toepassen.

1.2 Inhoud
Deze handleiding bevat:
• technische informatie over het toestel
• informatiegegevens die nodig zijn voor de bediening
en regelmatig onderhoud
• veiligheidsinstructies om gevaarlijke situaties
voor mens en toestel te voorkomen

1.3 Garantie
Na levering aan de klant geeft de firma Remundi
GmbH de wettelijke garantie op het product. Alle
overige details en de overeengekomen garantietermijn
vindt u in de koopovereenkomst van het
toestel.

1.4 Uitsluiting van garantie
De firma Remundi GmbH kan niet aansprakelijk
worden gesteld en verstrekt geen garantie, als
• transport en montagehandleiding niet in acht
werden genomen
• het toestel en de extra bestelde accessoires
niet correct werden onderhouden
• de veiligheidsvoorzieningen werden gemanipuleerd
• het toestel en de extra bestelde accessoires op
een ondeskundige manier werden bediend
• technische of functionele wijzigingen werden
uitgevoerd die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd

2. Fundamentele
veiligheidsinstructies

2.1 Gevaren
Het toestel kan een gevaar vormen, als het
op een ondeskundige manier of onjuist wordt
bediend of onderhouden. Daardoor kunnen
situaties ontstaan die
• schadelijk zijn voor de gezondheid en levensgevaarlijk
• gevaarlijk zijn voor het toestel en andere bezittingen
van de gebruiker

2.2 Waarschuwingen
• De Remundi BBQ mag alleen buiten worden
gebruikt
• Blijf steeds oplettend!
• Vermijd gevaren of gevaarlijk gedrag dat
ernstige lichamelijke letsels kan veroorzaken
of zelfs dodelijk kan zijn
• Beweeg of transporteer de Remundi BBQ niet
terwijl hij in gebruik is
• Zet de Remundi BBQ tijdens het gebruik op
een horizontale, vlakke en niet brandbare
ondergrond
• Opgelet: De onderdelen kunnen scherp zijn
• Tijdens het gebruik wordt de Remundi BBQ
heet. Houd kinderen uit de buurt van het toestel!
Raak de grilplaat en de grilkuip niet aan!
• Technische wijzigingen zijn niet toegestaan en
kunnen gevaarlijk zijn
• Gebruik geen brandbare vloeistoffen of een
andere vorm van aansteekmateriaal om de
Remundi BBQ (opnieuw) aan te steken
• Bij het gebruik van de Remundi BBQ kunnen
corrosierestanten loskomen. Plaats de BBQ
zodanig dat de losse deeltjes niet met de
ondergrond in contact komen. Wij raden u aan
gebruik te maken van onderzetters.
• Verstikkingsgevaar!
• Laat de BBQ nooit zonder toezicht staan tot
alle onderdelen volledig zijn afgekoeld
• Gebruik nooit water om de houtskool te doven

2.3 Technische toestand
Eisen aan de technische toestand voor een veilig
en correct gebruik van het toestel:
• Er mogen geen eigenmachtige veranderingen,
manipulaties, wijzigingen worden uitgevoerd
• De veiligheidsvoorzieningen moeten functioneren
• Het volledige toestel moet vrij toegankelijk zijn.

2.4 Juist gebruik
Het toestel met alle accessoires die Remundi
GmbH aanbiedt, is bedoeld voor het toebereiden
(grillen) van vlees, vis, brood en gebak en voor
het opwarmen van dranken. De Remundi BBQ
mag alleen buiten worden gebruikt. Alle richtlijnen
uit deze handleiding dienen ongewijzigd te
worden gerespecteerd.

2.5 Onjuist gebruik
• Gebruik in gesloten ruimtes
• Eigenmachtige, niet door Remundi GmbH toegestane
wijzigingen aan de BBQ
• Bevestiging van textiele voorwerpen en andere
brandbare stoffen aan de BBQ

3. Algemene beschrijving van
het toestel

3.1 Werking, afmetingen
Klassiek design, robuust materiaal en hoogwaardige
verwerking. De Remundi BBQ’s combineren
al die aspecten tot één hoogtepunt. Met de Remundi
BBQ’s kunt u niet alleen een harmonische
en rustieke kampvuursfeer creëren, de geoefende
BBQ’er slaagt er bovendien ook in de meest
uiteenlopende specialiteiten en lekkernijen toe te
bereiden. De Remundi BBQ’s zijn zowel voor klassiek
brandhout als ook voor houtskool geschikt.
De hitte wordt onder de grilplaat opgestuwd en
verwarmt ze tot ca. 350°C. Door de bijzondere geometrie
wordt de hitte niet overal gelijkmatig verdeeld,
zodat er ook zones met lagere temperaturen
ontstaan. Wij zijn de enige fabrikant die in zijn
vuurschalen een traploos regelbare luchttoevoer
integreert. Hij bestaat voor 100% uit 1.4301 roestvast
staal (afhankelijk van het model als optioneel
accessoire verkrijgbaar of bij de levering inbegrepen).
Dit onderdeel kan aan de buitenkant met
behulp van een handgreep worden bediend en
geregeld. Na het barbecueën wordt de luchttoevoereenheid
weggenomen en wordt de as via een
opening in een emmer opgevangen.

4. Montage, ingebruikname

4.1 Onderdelenlijst

4.1.1 Nero-reeks
materiaalnr. aantal en benaming
(1) 1 x sokkel
(2) 1 x grilkuip
(3) 1 x grilplaat
(4) 1 x verluchtingsrooster

4.1.2 Carus-reeks
materiaalnr. aantal en benaming
(1) 1 x sokkel
(2) 1 x grilkuip
(3) 1 x grilplaat
(4) 1 x verluchtingsrooster

4.1.3 Cube-reeks
materiaalnr. aantal en benaming
(1) 1 x sokkel
(2) 1 x grilkuip
(3) 1 x grilplaat
(4) 1 x verluchtingsrooster
(5) 2 x bevestigingsschroeven
incl. moeren

4.1.4 Caesar-reeks
materiaalnr. aantal en benaming
(1) 1 x sokkel
(2) 1 x grilplaat
(3) 1 x verluchtingsrooster

4.1.5 Magnus-reeks
materiaalnr. aantal en benaming
(1) 1 x sokkel
(2) 1 x grilplaat
(3) 1 x verluchtingsrooster

4.1.6 Vulcano-reeks
materiaalnr. aantal en benaming
(1) 1 x sokkel
(2) 1 x grilkuip
(3) 1 x grilplaat
(4) 1 x verluchtingsrooster
(5) 16 x schroeven incl. moeren
(6) 4 x voetstuk

Technische gegevens
Gegevens en afmetingen afhankelijk van model en
uitvoering.
Totale lengte: van 62 cm tot 160 cm
Totale breedte: van 62 cm tot 102 cm
Totale hoogte: van 68 cm tot 105 cm
Totaal gewicht: van 33 kg tot 180 kg
Materiaal: staal, roestvast staal

4.2 Montage
Zet de sokkel op een vaste ondergrond. Zet de
grilkuip er in het midden horizontaal op (Nero-
Carus-Vulcano-reeks). Leg de grilplaat best met
z’n twee op de grilkuip/sokkel. Let erop dat de
grilplaat in het midden op de grilkuip resp. de
sokkel ligt.
Zet de optionele asemmer in het midden in de
sokkel.
Steek de schuiver van de luchttoevoer aan
de buitenkant door de voorziene uitsparing
en schroef hem aan de luchttoevoer vast.
Zorg ervoor dat de moer niet te vast wordt
geschroefd. Zet de gemonteerde luchttoevoer
in de daarvoor voorziene gaten in de grilkuip of
de sokkel. Plaats daarna het verluchtingsrooster
op de luchttoevoer (opgelet: luchttoevoer en
verluchtingsrooster alleen bij bepaalde modellen
inclusief).

Bijzonderheden:

Carus-reeks:
Nadat de luchttoevoer op zijn plaats zit, de bijgevoegde
ronde plaat door de sokkel onder de
luchttoevoer hangen.

Cube-reeks:
Nadat de sokkel is neergezet, de grilkuip in het
midden plaatsen en door de voorziene boorgaten
met de bijgevoegde schroeven vastschroeven.

Vulcano-reeks:
Nadat de luchttoevoer op zijn plaats zit, de bijgevoegde
ronde plaat door de sokkel onder de
luchttoevoer hangen.
Bovendien de voetstukken met de bijgevoegde
schroeven onderaan de sokkel door de voorziene
boorgaten vastschroeven.

4.3 Ingebruikname

• Smeer de grilplaat vóór de eerste ingebruikname
volledig in met plantaardige olie en laat
vervolgens inbranden
• Verwijder de olie na het inbranden volledig van
de grilplaat
• Smeer de grilplaat vóór het barbecueën in met
olie die geschikt is om te verhitten
• Advies: Na herhaaldelijk gebruik van de BBQ
neemt de grilplaat de olie op en kan de hoeveelheid
olie worden gereduceerd
• Wij raden u aan na gebruik met de Remundi
grilspatel alle resten van de grilplaat te verwijderen.
• Nadat alle resten zijn verwijderd, kan de grilplaat
opnieuw met plantaardige olie worden
ingesmeerd
• Gebruik als brandstof alleen het hout van loofbomen,
omdat bij de verbranding van naaldhout
de tannine vrijkomt die schadelijk is voor
de gezondheid. Vooral beuken- en berkenhout
zijn heel geschikt. Het gebruikte hout moet
goed gedroogd zijn
• Gebruik geen chemisch aansteekmateriaal of
papier om het hout aan te steken. Maak veeleer
gebruik van geperst hout met olie of was,
rijshout of houtsnippers.
• Verwarm de grilplaat eerst zonder olie of vet.
Smeer na enkele minuten hoog verhitbare olie
of vet op de grilplaat. Als de olie heet is, kunt u
met het barbecueën beginnen
• Nadat alle onderdelen volledig zijn afgekoeld,
neemt u het verluchtingsrooster en de luchttoevoer
(optionele accessoires) weg en vangt
u de as door het gat in de optionele asemmer
op. Zet daarna de luchttoevoer en het verluchtingsrooster
terug op hun plaats.

4.4 Werking
• Het toestel mag alleen buiten of in goed geventileerde
ruimtes worden gebruikt. Een ruimte
is goed geventileerd, wanneer minstens 25 %
van het oppervlak van de wanden open is. De
oppervlakte van de wanden is de som van het
totale oppervlak
• Het toestel mag niet in woonruimtes, kantoorruimtes
of dergelijke worden geplaatst
• Het toestel mag uitsluitend op een vlakke en
vaste ondergrond worden gebruikt
• Tijdens het gebruik dient een veilige afstand
t.o.v. brandbaar materiaal en brandbare
stoffen te worden aangehouden. De afstand
in straalrichting tussen stralend oppervlak en
brandbare stoffen mag niet minder zijn dan 2m
• Vóór iedere verplaatsing dient het toestel
buiten werking te worden gesteld


5. Reiniging en onderhoud

5.1 Grilplaat
Wij raden u aan na gebruik met de Remundi
grilspatel alle resten van de grilplaat te verwijderen.
Nadat alle resten zijn verwijderd, kan de grilplaat
opnieuw met plantaardige olie worden ingesmeerd.
5.2 Grilkuip
Nadat alle onderdelen volledig zijn afgekoeld,
neemt u het verluchtingsrooster en de luchttoevoer
(optionele accessoires) weg en vangt u de
as door het gat in de optionele asemmer op. Zet
daarna de luchttoevoer en het verluchtingsrooster
terug op hun plaats.
5.3 Sokkel/corpus
Controleer regelmatig de scharnieren van de
sokkel/corpus. Als de scharnieren niet meer goed
werken, kunt u ze met behulp van smeervet of
smeerolie nasmeren. Bovendien wordt de levensduur
van de scharnieren daardoor duidelijk
verlengd.

6. Verwijdering

6.1 Hout resp. houtskool op een veilige
manier verwijderen
Verwijder de verbruikte houtskool uitsluitend in
daarvoor bestemde bakken van metaal of ander
niet brandbaar materiaal. Gebruik geen kunststof
bakken – of bakken van ander brandbaar materiaal.

6.2 Toestel recyclen
Recycle uw gebruikt toestel niet met het huishoudelijk
afval. Breng het naar een door uw gemeente
aangewezen inzamelpunt. Neem contact op
met de fabrikant voor meer informatie.
Wijzigingen en fouten voorbehouden. Deze versie is zo
lang geldig tot ze door een geactualiseerde versie wordt
vervangen.

© 2017 - 2024 Remundi-Grill-Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel